of 1 /1
STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI (STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV) SYNAGOGA KLAUSA (KLAUSOVA SYNAGOGA) SALA OBRZĘDOWA (OBŘADNÍ SÍŇ) SYNAGOGA STARONOWA (STARONOVA SYNAGOGA) SYNAGOGA WYSOKA (VYSOKÁ SYNAGOGA) RATUSZ ŻYDOWSKI (ŽIDOVSKÁ RADNICE) SYNAGOGA MAISELA (MAISELOVA SYNAGOGA) SYNAGOGA HISZPAŃSKA (ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA) POMNIK FRANZA KAFKI SYNAGOGA PINKASA (PINKASOVA SYNAGOGA) ASANACJA PRASKA, CZYLI WIELKA PRZEBUDOWA PRAGI ORIENTAČNÍ MAPA MAPKA ORIENTACYJNA ASANACJA PRASKA - TROCHĘ HISTORII O CENTRUM PRAGI JOSEFOV (ŽIDOVSKÉ MĚSTO) V PRAZE Przyczyną przebudowy Pragi był bardzo zły stan techniczny domów i stan higieniczny getta żydowskiego (brak wody zdatnej do picia, brak kanalizacji, było to też duże siedlisko chorób). Początek asanacji datuje się na 1882 r. Wtedy zaczęto przygotowywać się do całego przedsięwzięcia. Pierwszy plan powstał w 1887 r. W tym okresie zrodził się pomysł, by wyburzyć dużą część Starego Miasta i Nowego Miasta. Na szczęście ze względów finansowych nie został on zrealizowany. Ostateczny plan przebudowy powstał w 1893 r. Zdecydowano, że zlikwidowane zostanie getto. Zmiany wkroczyły na nieduży teren Starego i Nowego Miasta. Ówczesna ludność nie chciała tak drastycznych zmian, buntowała się. W 1896 r. powstała Komisja Artystyczna, która miała zatwierdzać, które budynki nadają się do wyburzenia, a które powinno się ocalić. Jednak 2 lata później komisja została rozwiązana, ponieważ rada miejska nie liczyła się z ocenami komisji. Cała asanacja miała trwać do 1903 r. Kiedy ten rok nastąpił, zdecydowano się na przedłużenie okresu asanacyjnego do 1913 r. W późniejszym okresie przedłużano ten czas o kolejne dekady aż do 1943 r. Kręte, wąskie, średniowieczne uliczki, niskie domki, które były zbyt mało reprezentacyjne jak na tak ważne miasto, w dużej mierze zostały zniszczone. Wyburzono ponad 600 budynków. W trakcie asanacji powstała ul. Paryska. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w czeskiej stolicy. Znajdziemy tu najwykwintniejsze sklepy (Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana) i najpiękniejsze zaparkowane auta (od Ferrari po Porsche). Spacerując po tej ulicy zwróć uwagę na przepiękne, eleganckie kamienice. Co jedna to piękniejsza… . PL V A I Dominika Rau-Walczak A T RCH R

12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020 - ArchiTrav

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020 - ArchiTrav

Page 1: 12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020 - ArchiTrav

STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI (STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV)SYNAGOGA KLAUSA (KLAUSOVA SYNAGOGA)SALA OBRZĘDOWA (OBŘADNÍ SÍŇ)SYNAGOGA STARONOWA (STARONOVA SYNAGOGA)SYNAGOGA WYSOKA (VYSOKÁ SYNAGOGA)RATUSZ ŻYDOWSKI (ŽIDOVSKÁ RADNICE)SYNAGOGA MAISELA (MAISELOVA SYNAGOGA)SYNAGOGA HISZPAŃSKA (ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA)POMNIK FRANZA KAFKI

SYNAGOGA PINKASA (PINKASOVA SYNAGOGA)

ASANACJA PRASKA, CZYLI WIELKA PRZEBUDOWA PRAGIORIENTAČNÍ MAPA

MAPKA ORIENTACYJNA

ASANACJA PRASKA - TROCHĘ HISTORII O CENTRUM PRAGI

JOSEFOV (ŽIDOVSKÉ MĚSTO) V PRAZE

Przyczyną przebudowy Pragi był bardzo zły stantechniczny domów i stan higieniczny getta żydowskiego(brak wody zdatnej do picia, brak kanalizacji, było toteż duże siedlisko chorób).Początek asanacji datuje się na 1882 r. Wtedy zaczętoprzygotowywać się do całego przedsięwzięcia.Pierwszy plan powstał w 1887 r. W tym okresiezrodził się pomysł, by wyburzyć dużą część StaregoMiasta i Nowego Miasta. Na szczęście ze względówfinansowych nie został on zrealizowany.Ostateczny plan przebudowy powstał w 1893 r.Zdecydowano, że zlikwidowane zostanie getto.Zmiany wkroczyły na nieduży teren Starego i NowegoMiasta. Ówczesna ludność nie chciała tak drastycznychzmian, buntowała się. W 1896 r. powstała KomisjaArtystyczna, która miała zatwierdzać, które budynkinadają się do wyburzenia, a które powinno się ocalić.Jednak 2 lata później komisja została rozwiązana,ponieważ rada miejska nie liczyła się z ocenami komisji.Cała asanacja miała trwać do 1903 r. Kiedy ten roknastąpił, zdecydowano się na przedłużenie okresuasanacyjnego do 1913 r. W późniejszym okresieprzedłużano ten czas o kolejne dekady aż do 1943 r.Kręte, wąskie, średniowieczne uliczki, niskiedomki, które były zbyt mało reprezentacyjne jak na takważne miasto, w dużej mierze zostały zniszczone.Wyburzono ponad 600 budynków.W trakcie asanacji powstała ul. Paryska. Dzisiaj jest tojedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w czeskiejstolicy. Znajdziemy tu najwykwintniejsze sklepy(Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana)i najpiękniejsze zaparkowane auta (od Ferrari poPorsche). Spacerując po tej ulicy zwróć uwagę naprzepiękne, eleganckie kamienice.Co jedna to piękniejsza…

.PLVAIDominika Rau-Walczak

A TRCH R