of 1/1
STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI (STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV) SYNAGOGA KLAUSA (KLAUSOVA SYNAGOGA) SALA OBRZĘDOWA (OBŘADNÍ SÍŇ) SYNAGOGA STARONOWA (STARONOVA SYNAGOGA) SYNAGOGA WYSOKA (VYSOKÁ SYNAGOGA) RATUSZ ŻYDOWSKI (ŽIDOVSKÁ RADNICE) SYNAGOGA MAISELA (MAISELOVA SYNAGOGA) SYNAGOGA HISZPAŃSKA (ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA) POMNIK FRANZA KAFKI SYNAGOGA PINKASA (PINKASOVA SYNAGOGA) ASANACJA PRASKA, CZYLI WIELKA PRZEBUDOWA PRAGI ORIENTAČNÍ MAPA MAPKA ORIENTACYJNA ASANACJA PRASKA - TROCHĘ HISTORII O CENTRUM PRAGI JOSEFOV (ŽIDOVSKÉ MĚSTO) V PRAZE Przyczyną przebudowy Pragi był bardzo zły stan techniczny domów i stan higieniczny getta żydowskiego (brak wody zdatnej do picia, brak kanalizacji, było to też duże siedlisko chorób). Początek asanacji datuje się na 1882 r. Wtedy zaczęto przygotowywać się do całego przedsięwzięcia. Pierwszy plan powstał w 1887 r. W tym okresie zrodził się pomysł, by wyburzyć dużą część Starego Miasta i Nowego Miasta. Na szczęście ze względów finansowych nie został on zrealizowany. Ostateczny plan przebudowy powstał w 1893 r. Zdecydowano, że zlikwidowane zostanie getto. Zmiany wkroczyły na nieduży teren Starego i Nowego Miasta. Ówczesna ludność nie chciała tak drastycznych zmian, buntowała się. W 1896 r. powstała Komisja Artystyczna, która miała zatwierdzać, które budynki nadają się do wyburzenia, a które powinno się ocalić. Jednak 2 lata później komisja została rozwiązana, ponieważ rada miejska nie liczyła się z ocenami komisji. Cała asanacja miała trwać do 1903 r. Kiedy ten rok nastąpił, zdecydowano się na przedłużenie okresu asanacyjnego do 1913 r. W późniejszym okresie przedłużano ten czas o kolejne dekady aż do 1943 r. Kręte, wąskie, średniowieczne uliczki, niskie domki, które były zbyt mało reprezentacyjne jak na tak ważne miasto, w dużej mierze zostały zniszczone. Wyburzono ponad 600 budynków. W trakcie asanacji powstała ul. Paryska. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w czeskiej stolicy. Znajdziemy tu najwykwintniejsze sklepy (Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana) i najpiękniejsze zaparkowane auta (od Ferrari po Porsche). Spacerując po tej ulicy zwróć uwagę na przepiękne, eleganckie kamienice. Co jedna to piękniejsza… . PL V A I Dominika Rau-Walczak A T RCH R

12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020 - ArchiTrav

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020 - ArchiTrav

12 JOSEFOV 2 AFFINITY 2020SYNAGOGA PINKASA (PINKASOVA SYNAGOGA)
MAPKA ORIENTACYJNA
JOSEFOV (IDOVSKÉ MSTO) V PRAZE
Przyczyn przebudowy Pragi by bardzo zy stan techniczny domów i stan higieniczny getta ydowskiego (brak wody zdatnej do picia, brak kanalizacji, byo to te due siedlisko chorób). Pocztek asanacji datuje si na 1882 r. Wtedy zaczto przygotowywa si do caego przedsiwzicia. Pierwszy plan powsta w 1887 r. W tym okresie zrodzi si pomys, by wyburzy du cz Starego Miasta i Nowego Miasta. Na szczcie ze wzgldów finansowych nie zosta on zrealizowany. Ostateczny plan przebudowy powsta w 1893 r. Zdecydowano, e zlikwidowane zostanie getto. Zmiany wkroczyy na nieduy teren Starego i Nowego Miasta. Ówczesna ludno nie chciaa tak drastycznych zmian, buntowaa si. W 1896 r. powstaa Komisja Artystyczna, która miaa zatwierdza, które budynki nadaj si do wyburzenia, a które powinno si ocali. Jednak 2 lata póniej komisja zostaa rozwizana, poniewa rada miejska nie liczya si z ocenami komisji. Caa asanacja miaa trwa do 1903 r. Kiedy ten rok nastpi, zdecydowano si na przeduenie okresu asanacyjnego do 1913 r. W póniejszym okresie przeduano ten czas o kolejne dekady a do 1943 r. Krte, wskie, redniowieczne uliczki, niskie domki, które byy zbyt mao reprezentacyjne jak na tak wane miasto, w duej mierze zostay zniszczone. Wyburzono ponad 600 budynków. W trakcie asanacji powstaa ul. Paryska. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w czeskiej stolicy. Znajdziemy tu najwykwintniejsze sklepy (Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana) i najpikniejsze zaparkowane auta (od Ferrari po Porsche). Spacerujc po tej ulicy zwró uwag na przepikne, eleganckie kamienice. Co jedna to pikniejsza…
.PLVAI Dominika Rau-Walczak
A TRCH R