21
deutsche deutsche Redewendungen Redewendungen

Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

deutsche deutsche RedewendungenRedewendungen

Page 2: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

etwas aus dem Ärmel schüttelnetwas aus dem Ärmel schütteln

załatwić coś bez trudu

Page 3: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

zwalić na kogoś winęzwalić na kogoś winę

jemandem etwas in die Schuhe jemandem etwas in die Schuhe schieben schieben

Page 4: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

nadepnąć komuś na odcisknadepnąć komuś na odcisk

jemandem auf den Schlips tretenjemandem auf den Schlips treten

Page 5: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

udaremnić coś komuśudaremnić coś komuś

eeinen Strich durch die Rechnung inen Strich durch die Rechnung machenmachen

Page 6: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

jemanden auf die Schippe nehmenjemanden auf die Schippe nehmen

drwić/ szydzić z kogoś

Page 7: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

trzymać kogoś na krótkiej trzymać kogoś na krótkiej smyczysmyczy

jemanden an der kurzen Leine haltenjemanden an der kurzen Leine halten

Page 8: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

dostawać koszadostawać kosza

einen Korb bekommeneinen Korb bekommen

Page 9: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

mieć klapki na oczachmieć klapki na oczach

ein Brett vor dem Kopf habenein Brett vor dem Kopf haben

Page 10: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

den Teufel an die Wand malenden Teufel an die Wand malen

wywoływać wilka z lasu

Page 11: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

die Katze im Sack kaufendie Katze im Sack kaufen

kupić kota w workukupić kota w worku

Page 12: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

vom Regen in die Traufe kommen/ vom Regen in die Traufe kommen/ geratengeraten

wpaść z deszczu pod rynnęwpaść z deszczu pod rynnę

Page 13: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

jemanden bei frischer Tat ertapenjemanden bei frischer Tat ertapen

złapać kogoś na gorącym uczynkuzłapać kogoś na gorącym uczynku

Page 14: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

sich an die eigene Nase fassensich an die eigene Nase fassen

troszczyć się o swoje sprawytroszczyć się o swoje sprawy

Page 15: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

mit dem Feuer spielenmit dem Feuer spielen

igrać z ogniemigrać z ogniem

Page 16: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

ganz Ohr seinganz Ohr sein

zamieniać się w słuchzamieniać się w słuch

Page 17: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

zwei Fliegen mit einer Klappe zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenschlagen

upiec dwie pieczenie na jednym ogniuupiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Page 18: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

Eulen nach Athen tragenEulen nach Athen tragen

znosić drzewa do lasuznosić drzewa do lasu

Page 19: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

Geld wie Heu haben Geld wie Heu haben

mieć pieniędzy jak lodumieć pieniędzy jak lodu

Page 20: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

wie Hund und Katze lebenwie Hund und Katze leben

żyć jak pies z kotemżyć jak pies z kotem

Page 21: Deutsche Redewendungen. etwas aus dem Ärmel schütteln załatwić coś bez trudu

jeder Hans hat seine Gretejeder Hans hat seine Grete

każda potwora znajdzie swego amatorakażda potwora znajdzie swego amatora