Click here to load reader

Din innovation - Almi Företagspartner · PDF file Kickstarter m.fl. Förstudiemedel ... Nudie Jeans, värdekedjan. 38 SAMMANFATTNING • Vilket problem/behov löser vi? • Vad är

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Din innovation - Almi Företagspartner · PDF file Kickstarter m.fl. Förstudiemedel...

 • Din innovation Hur tar du den vidare?

 • Uppvärmning

  2

  Vem är du

  Förväntningar

  Vilka är vi

 • Vad gör Almi?

  3

  Riskkapital

  Finansiering

  Affärsrådgivning

  Riskkapital Finansiering

  AffärsutvecklingRiskkapital

  Affärsutveckling

  Lån

 • Innehåll

  • Innovation –vad är det?

  • Innovationsresan – hur ser den ut?

  • Kund – när vågar jag prata med den?

  • Prototyp/design

  • Affärsmodell

  • Immaterialrätt, översikt

  • Finansiering

  4

 • 5

  Vad är en Innovation?

  Något som är;

  o nytt eller

  o väsentligt förbättrad

  vara, tjänst process…

  Innovationen ska vara ny för världen

  eller ny för marknaden

 • Det börjar med ”Varför”

  6

  Varför

  motivation

  Hur

  process

  Vad

  produkt

 • Det börjar med "Varför"

  7

  Varför

  motivation

  Hur

  process

  Vad

  produkt

  https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw

 • Innovationsresan

  8

  Ha med i alla faser:

  • MARKNAD: behovet och kunden i fokus

  • ERBJUDANDET - produkten / tjänsten

  • VERKSAMHETEN - teamet / företaget

 • Aktivitetsplan

  En aktivitetsplan ska svara på följande frågor:

  • Vilka aktiviteter ska du göra?

  • I vilken ordning ska de göras och hur

  hänger de ihop?

  • Vad kostar de olika aktiviteterna?

  • Hur lång tid tar de olika aktiviteterna?

  10

 • Kundnära utveckling- en avgörande nyckel för framgång

  • Ha kunderna med genom hela innovationsprocessen

  • Se på kunderna som ”facit” för vad som funkar (att det finns ett behov och hur det ser ut)

  • Testa/justera/testa/justera – iterera - ta löpande in feedback från kunderna och våga justera ditt

  erbjudande därefter.

  →Finns inget intresse? Pratar du med rätt kundgrupp?

  11

 • Beskriv din idé

  • Vad bör jag tänka på?

  – Kundbehovet – har kunderna ett verkligt behov?

  – Första konkurrensanalys

  – Första test-prototyp (både tjänst och produkt)?

  – Hur ska ni tjäna pengar på idén? En enkel beskrivning av affärspotentialen

  Checklista

  12

 • Kundundersökning

  13

  Undersök först om kunden har det problemet ni löser.

  Ställ öppna frågor!

  Exempel:

  - Har ni det här problemet som jag kommer att beskriva för er?

  - Hur löser ni det idag?

  - Hur mycket kan det vara värt att det är löst på ett bättre sätt?

  Använd sekretessavtal OM du behöver beskriva lösningen på

  din idé.

 • The Mum-test

  14

  https://www.youtube.com/watch?v=oYF-eG0n9p8

 • Kundundersökning – hur?

  15

  • Onlineundersökning (t.ex. Google Formulär, SurveyMonkey )

  • På stan

  • Djupintervju

  • Fokusgrupp

  • Telefonintervju

  Tänk på hur du sammanställer och

  redovisar undersökningen. Samla

  gärna in svaren digitalt för att kunna

  ordna och analysera dem.

  Google Formulär SurveyMonkey

 • 16

  Paus

 • Koncept

  17

  Utvärdera och verifiera era antaganden.

  Dokumentera allt!

  o Kundbehovet och målgrupp är verifierat

  o Konkurrentmatris

  o Prototyp tas fram

  o Första utkast till affärsmodell

  o Hur ska projektet finansieras?

  Checklista

 • Prototyp, industridesign, tillverkning

  18

  Steg 1 – gör det du kan själv

  • Skisser och ritningar

  • Enklare prototyper – testa mot kund

  • MVP (minimum viable product), Mock-up

  Steg 2 – ta hjälp av experter

  • Industridesigner

  • Ta in offerter från fler leverantörer

  Använda sig av; Manufacturing Guide för att se t ex olika tillverkningsmetoder, leverantörer

  Material Connexion för att veta vilka material som kan vara intressanta

  https://www.manufacturingguide.com/sv http://skovde.materialconnexion.com/library-database/

 • Marknaden

  • Vilka är era kunder, hur många är de?

  • Vilka säljkanaler, möjliga volymer?

  • Går idén att skala upp?

  19

 • 20

  Ett verktyg att

  förstå och

  utveckla din idé

  och/eller

  affärsmodell

  Lean Canvas

  Hitta canvasen här>>

  1 2

  3

  4

  5

  67

  8

  9

  https://www.almi.se/kunskapsbanken/lean-canvas/ https://www.almi.se/kunskapsbanken/lean-canvas/

 • Business model innovation

  21

  https://www.youtube.com/watch?v=avWVPaJFgFk

 • Intäktsmodeller

  • Hur tjäna pengar?

  • Hur ta betalt?

  22

  Styckförsäljning

  Franchaiseavgifter

  Serviceavtal

  Service/tjänster-

  abonnemang

  Prenumeration

  Arvode

  Royalties

  Förskottsbetalning

  Reklam Freemium

  Transaktioner

  Licenser

  Free-to-play

 • Bolaget

  Vilken typ av bolag vill man bygga/målbild?

  • Hobbyföretag

  • Levebrödsföretag

  • Mellanstort bolag

  • Imperium

  Teamet

  • Vilka saker behöver göras?

  • Vilka egenskaper/funktioner behöver du

  komplettera med?

  • Vilka personer behövs för att ta det

  vidare?

  23

  Affären är A och O

 • 26

 • Går det att skydda en idé?

  • En idé i sig går inte att skydda…

  • Idén måste omsättas till något fysiskt (ritning,

  text, bild, prototyp etc.) för att den ska gå att

  skydda.

  • Immaterialrätt är samlingsnamnet på de fyra

  typer av idéskydd som finns i Sverige idag.

  • Vissa rättigheter måste registreras, andra

  uppstår av sig själv.

  • Immaterialrättigheter kan (rätt hanterade) ge ett

  försprång mot konkurrenter och skapa stora

  värden i ett företag.

  • För att lära mer: PRV skolan online, https://www.prv.se/sv/utbildning/prv-skolan-online/

  •27 © G

  a ri d

  y S

  a n d e rs

  https://www.prv.se/sv/utbildning/prv-skolan-online/

 • Patent

  Kräver:

  - Teknisk lösning

  - Absolut nyhet

  Hur skydda:

  - Måste registreras

  - Skydd i max 20 år (läkemedel

  20+5). Förnyas varje år

  - Välj land

  Design/

  Mönsterskydd

  Kräver:

  - Ny form (dock OK tom 12 mån from

  första offentliga visningen)

  Hur skydda:

  - Oregistrerat inom EU i 3 år from första

  offentliga visningen

  - Skydd i max 25 år. Förnyas vart 5:e år

  - Välj land

  Varumärke

  Kräver:

  - Kännetecken för vara/tjänst

  - Ord, figur (logga) el 3d

  - Får ej vara beskrivande

  - Får ej vara upptaget (registrerat) för

  liknande vara/tjänst

  Hur skydda:

  - För ensamrätt= registrera 10 år x

  evigheter

  - Välj land

  Upphovsrätt

  - Ny form/nytt uttryck

  - Oregistrerbart skydd

  - Uppstår i och med skapandet

  - Kräver personlig skapandeinsats

  - Skydd: från skapandet- hela

  upphovspersonens livslängd + 70 år

  därefter.

  - Globalt skydd

  Kort om immaterialrätt (IPR) - De fyra rättigheterna

  Varumärken

  går dock att

  använda utan

  att registrera,

  men då kan

  andra använda

  samma namn.

  Avtal och

  företags-

  hemligheter

 • Är det någon annan som har

  liknade idé och hur kollar jag det?

  Egen omvärldsbevakning genom t.ex.

  • www.google.se

  • www.alibaba.com

  Professionell granskning

  • Nyhetsgranskning

  • Freedom to operate

  29

  http://www.google.se/ http://www.alibaba.com/

 • Var söker jag?

  Patentdatabaser:

  Designskydd:

  Ht https://was.prv.se/DesignDb/searchMain.jsp

  https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv

  30

  https://se.espacenet.com/

  http://www.uspto.gov

  https://www.jpo.go.jp

  http://cipo.gc.ca

  https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv https://se.espacenet.com/ http://www.uspto.gov/ https://www.jpo.go.jp/ http://cipo.gc.ca/

 • Vad kostar det att skydda idén, är det värt pengarna?

  31

 • Hur kan man finansiera

  utvecklingen av sin idé?

 • 34

  Egna medel

  Bidrag

  Leverantörer

  Kunder

  Crowdfunding

  Riskkapital

  Lån

 • Steg 1 Förstudiemedel

  Max. 50.000 kr

  Idé Utveckling Etablering Expansion

  Finansiering till innovatörer,

  nya och etablerade företag

  – finansieringstr