of 24 /24
FEEL IQM, vl. Đurđica Šimičić Rezultati 2019 i plan za 2020 SINERGIJA IQM Destination LIKA 2019

IQM Destination LIKA 2019

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IQM Destination LIKA 2019

Slide 1Rezultati 2019 i plan za 2020
SINERGIJA
Europska komisija u svojim dokumentima o IQM-u u turistikim destinacijama
navodi:
destinacijom koja se fokusira na kontinuirani proces poboljšanja zadovoljstva
posjetitelja, nastojei unaprijediti lokalno gospodarstvo, okoliš i kvalitetu ivota
lokalne zajednice.“
• Osnaiti umreenost preporuke
• Poticati promociju proizvoda Lika Destination
• Smanjiti sezonalnost
• Poticati promociju Stay 7 days in Lika Destination (produljenje boravka)
• Poticanje uporabe IT-a u marketingu
• Monitoring kvalitete
•Netaknutu prirodu
•Atrakcije
IQM Destination LIKA 2019
IQM Destination LIKA 2019
Destinacijska animacija
koji imaju destinacijsku tematiku, prie o destinaciji, o atraktivnostima,
povijesti, kulturi Lika Destination
CILJ – produljiti boravak gosta
- Ponuda obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
- Ponuda vina, pia i napitaka obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
- Udio lokalnih namirnica u ponudi hrane , pia i napitaka na OPG-u
- Ureenje u skladu sa tradicijom Lika Destination
- Audio brendiranje
- Mjerenje kvalitete usluge i proizvoda
- Poticanje gostiju na slanje svojih utisaka, Lika Quality
IQM Destination LIKA 2019
IQM Destination LIKA 2019
Strategijom kvalitete stvaramo snanu poziciju upravljanog rasta, dovodi nas do dugoronog
odrivog uspjeha destinacije i poveanja konkurentnosti u vlastitom lancu vrijednosti
IQM Destination LIKA 2019
IQM Destination LIKA 2019
IQM Destination LIKA 2019
www.lika-destination.hr nova web stranica
IQM Destination LIKA 2019
-Poinjemo prikupljati materijale, potrebno naznaiti tko nema fotografije
-Pripremite jednu reenicu, viziju, cilj Vašeg poslovanja!
NAJVEI IZAZOVI U LIKA DESTINACIJI SLJEDEIH 5 GODINA
Samo zadovoljan stanovnik moe biti dobar domain !
ONLINE REPUTACIJA
2020 NAGRADE
2020 NAGRADE
• Pripremamo destinacijski SOP
• Postavljanje ciljeva 2020
MJERENJE INDIKATORA ODRIVOG RAZVOJA
• Definiranje indikatora, suradnja sa Institutom za turizam
• Mjerenje
• Monitoring