of 36 /36
Njega i skrb u Beču Pregled ponude Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

 • Author
  doandan

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

 • Njega i skrb u BeuPregled ponude

  www.fsw.at

  Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

  Wir sind da, um fr Sie da zu sein.

  Kostenlose Information

  Pflege &Betreuung

  Leben mitBehinderung

  Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 1 27.05.14 10:27

 • 2

  ImpressumHerausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf kologischem Druckpapier aus der Mustermappe koKauf Wien. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1267. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

  Predgovor 3Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beu 4Stupnjevi dodatka za njegu 12Mogunosti kontaktiranja FSW-a 13

  Pomo u domu 14Individualna skrb 15Jelo na kotaima 16Sluba za pratnju i posjete 17Pranje rublja-dostava 18Mobilna ergoterapija 19Mobilna kuna bolesnika njega 20Medicinska kuna bolesnika njega 22Savjetovanje o kontinentnosti 23

  Dnevni centar za starije osobe 24

  Djelomino stacionarne usluge 24

  Stacionarne usluge 26

  Sadraj

  Mobilne usluge 14

  Stanovanje sa skrbi i njegom 26Stacionarna njega i skrb 28Remobilizacija 30Skrb tijekom odmora 31

  Informacije na internetu 32

  35

  Biljeke

  Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 2 27.05.14 10:27

 • 3

  Drage Beanke, dragi Beani!

  Grad Be jami svojim stanovnicima sigurnost i najvii stupanj kakvoe ivota - to vrijedi posebice za starije osobe i one kojima je potrebna skrb.

  Neizvjesnosti hoe li sami jednoga dana biti potrebiti njege i skrbi gradska uprava svoje graanke i graane ne moe liiti. Ali ona moda poduzeti preventivne mjere da taj sluaj doekaju spremni. Noseu ulogu igra pritom Fonds Soziales Wien (FSW), Fond Socijalni Be, koji upravlja ponudom njege i skrbi u naem gradu, stalno je provjerava, potie i posreduje.

  Paleta usluga njege i skrbi see od mobilnih ponuda preko dnevnih centara sve do cjelodnevne skrbi. Zajameno je da svaka Beanka i svaki Beanin dobiju usluge koje su im potrebne, te da svi ljudi mogu to je mogue dulje ivjeti u okruenju na koje su navikli.

  Na temelju razvoja broja stanovnitva moemo prognozirati da e udio starijih ljudi u naem drutvu - a time i ljudi kojima su potrebne njega i skrb - i dalje rasti. Grad Be i FSW pripremljeni su za taj razvoj, ne bi li graankama i graanima i dalje mogli jamiti njegu i skrb na najvioj razini.

  U ovoj brouri pronai ete pregled usluga njege i skrbi, koje Grad Be nudi svojim graankama i graa-nima. Namijenjena je svima koji imaju pitanja na temu njege i skrbi, posebice ako je njega potrebna njima samima ili njihovim blinjima, odnosno ako njeguju svoje blinje.

  Maga Sonja Wehselylanica Gradskog poglavarstva zaduena za zdra-vstvo i socijalnu skrb

  Peter HackerPoslovoa Fonds Soziales Wien

  Predgovor

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 3 12.05.14 18:06

 • 4

  Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beu

  to znai potreba za njegom i skrbi?

  Pomisao da e morati koristiti usluge njege i skrbi za nikoga nije ugodna - pomislimo samo na izraz skrbni sluaj. Pritom je temeljna ideja njege i skrbi naprosto ta da starije osobe, ali i osobe sa zdravstve-nim potekoama, u svakodnevnom ivotu dobiju potporu kad im je potrebna. To moe biti kuna pomonica ili kuni pomaga, koja/koji dolazi dvaput tjedno ili kuna njegovateljica/njegovatelj, koja/koji nakon boravka u bolnici mijenja zavoje, preuzima brigu oko lijekova i sl. - sve do cjelodnevne lijenike skrbi u domu za stanovanje i njegu.

  Cilj kompetentne njege i skrbi jest da klijentice i klijenti mogu to je mogue samostalnije voditi ivot unutar vlastita etiri zida.

  ia

  n eh

  m

  Aktivni uz optimalnu skrb: Starije osobe u Beu mogu koliko je mogue dugo ivjeti samostalno. U tome ih podupiru ponude za njegu i skrb.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 4 12.05.14 18:06

 • 5

  Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beu

  Koje ponude njege i skrbi postoje u Beu?

  Grad Be brine da njegove graanke i graani mogu neovisno o svojim financijskim mogunostima koristiti sve mjere njege i skrbi koje su im potrebne. Beankama i Beanima na raspolaganju stoje:

  mobilne usluge njege i skrbi: struna osoba za njegu i skrb dolazi u kuu djelomino stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica ivi kod kue i posjeuje ustanovu stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica ivi u ustanovi za stanovanje i njegu

  Vremenski ogranieni oblici stacionarnih usluga njege i skrbi su skrb tijekom odmora i remo-bilizacija, kod koje klijent/klijentica biva privremeno, na kratak vremenski rok primljen/priml-jena u dom za stanovanje i njegu.

  Koje usluge njege i skrbi mogu koristiti?

  Pretpostavke za koritenje financijskog poticanja usluga njege i skrbi regulirane su bekim Zakonom o socijalnoj pomoi (WSHG), kao i poticajnim smjernicama FSW-a.

  Za koritenje stacionarnih usluga njege i skrbi u pravilu treba posljednjih est mjeseci imati boravite u Beu ili dokazati stvarni boravak u Beu. Za mobilnu njegu i skrb ne postoji mini-malno trajanje boravka u Beu. Usluge su naelno pristupane samo osobama s austrijskim dravljanstvom i s njima izjednaenim strancima. Neke usluge potiu se ovisno o stupnju dodatka za njegu, odnosno potrebe za njegom. Aktualne stupnjeve dodatka za njegu moete pronai na stranici 12.

  Od stranice 14 nadalje pronai ete u popisu usluga najvanije pretpostavke za financijsko poticanje kod pojedinanih ponuda njege. Za Vas zaduene suradnice i suradnici (case menaderice i case menaderi - vidi: Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb, str. 8) Fonds Soziales Wien proi e tijekom pruanja skrbi s Vama sve toke, tako da nijedno pitanje nee ostati otvoreno.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 5 12.05.14 18:06

 • 6

  Tko u Beu nudi usluge njege i skrbi?

  Fonds Soziales Wien (FSW) zadaje smjernice kakvoe i skrbi i provjerava provoenje tih smjernica. Partnerske organizacije, koje pruaju usluge, FSW priznaje i redovito ih provje-rava. Time je za klijentice i klijente zajameno da e uivati njegu i skrb sukladno najviim zahtjevima kakvoe.

  Neke priznate partnerske organizacije ne nude svoje usluge na itavom bekom grads-kom podruju, nego se ograniavaju na pojedine gradske okruge. Case menaderice i case menaderi poduprijet e Vas pri izboru za Vas najboljeg pruatelja usluga.

  Trebam li u dom za njegu?

  Dom za njegu je esto koriten kliej. Grad Be propisao je svojim gerijatrijskim konceptom:

  Ambulantno ima prednost pred stacionarnim: Starijim Beankama i Beanima prua se to je dulje mogue potpora u njihovu vlastitom stanu, oni svoje dane mogu provoditi u dnevnim centrima za starije osobe i dobivaju pomo pri samostalnom voenju ivota. Tek kad postane nuno, savjetuje se preseljenje u dom za stanovanje i njegu.

  Domovi za stanovanje i njegu ravnomjerno su rasporeeni na podruju grada Bea, ne bi li Beanke i Beani po mogunosti mogli ostati u okruenju na koje su navikli. Nitko ne treba biti lien korijena.

  Ponude moraju biti pristupane svakome i odgovarati potrebi. Svi dobivaju njegu i skrb koje su im potrebne.

  Usluge u bekim domovima za stanovanje i njegu odgovaraju modernim koncepcijama njege i skrbi i ravnaju se prema Vaim potrebama.

  Gdje u pronai savjetovanje?

  Fonds Soziales Wien u Beu je prvi sugovornik za pitanja njege i skrbi. Case menaderice i case menaderi Savjetodavnog centra za njegu i skrb (str. 13) poznaju sve parnterske organizacije i sve mogunosti. Osobe potrebite njege i skrbi, odnosno njihove blinje, oni e savjetovati po pitanju nunih usluga.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 6 12.05.14 18:06

 • 7

  Informacije FSW-a moete dobiti

  na FSW-ovom telefonu za klijente 01/24 5 24 na internet-stranicama FSB-a: www.fsw.at u Savjetodavnom centru za njegu i skrb

  Sve kontaktne mogunosti vezane uz savjetodavnu ponudu moete pronai na stranici 13.

  to je FSW-ov telefon za klijente?

  FSB-ov telefon za klijente je telefonski prijem za sva pitanja upuena na Fonds Soziales Wien. Moete nas kontaktirati na broj 01/24 5 24 od ponedjeljka do nedjelje (i praznicima) od 8:00 do 20.00 sati. Nazovite nas, ako imate pitanja vezana uz njegu i skrb.

  to je FSW-ov Savjetodavni centar za njegu i skrb?

  Savjetodavni centar za njegu i skrb nudi savjete i pomo za sve Baanke i Beane.

  Wir sind da, um fr Sie da zu sein.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 7 12.05.14 18:06

 • 8

  Ovdje ete dobiti informacije kako o njezi i skrbi kod kue, tako i o domovima za stanovanje i njegu. Adrese i radna vremena pronai ete uvijek aktualizirane na internetu pod www.pflege.fsw.at, kao i na stranici 13 ove broure.

  Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb?

  Case menaderice i case menaderi Fonds Soziales Wien brinu da nae klijentice i klijenti uivaju u uslugama njege i skrbi skrojenima po mjeri za njih. Oni s njima dogovaraju koja ime je vrsta potpore potrebna i brinu da dobiju odgovarajue usluge.

  Objanjenje pojmova: Case menadmet je struni pojam iz znanosti o njezi - njemaki prijevod glasi briga za sluaj. Case menaderice i case menaderi su savjetnice i savjetnici, koji tono znaju koja partnerska organizacija nudi uslugu koja odgovara Vaoj potrebi. S Vama e razgovarati o svim mogunostima, pomoi Vam pri ispunjavanju nunih zahtjeva, obraunati s Vama i Vaim blinjima trokove i savjetovati Vas u vezi pomonih sredstava, kao to su ortopedska pomagala ili bolesniki kreveti.

  Case menader FSW-a u savjetodavnom razgovoru s jednom klijenticom kod kue.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 8 12.05.14 18:06

 • 9

  Case menaderice i case menaderi su takorei Vae odvjetnice i odvjetnici, te posrednice i posrednici. Oni brinu da dobijete svaku poticanu uslugu koja Vam je potrebna. ak i ako ve jeste naa klijentica ili klijent, oni e odravati kontakte s Vama, tako da se moe fleksibilno i brzo reagirati na promjene Vae situacije. Za case menadment ne obraunavaju Vam se nikakvi trokovi.

  Gdje se mogu ukljuiti u skupine za samopomo, susjedsku pomo i tako dalje?

  U mnogim - esto malim i regionalno djelatnim - organizacijama za pruanje pomoi ljudi e pronai potporu za dijelom veoma specijalne probleme.

  Pravu organizaciju za pruanje pomoi nije uvijek lako pronai - ljudi s odreenim potrebama esto ne znaju ak ni da za njihove potrebe postoji organizacija. Suradnice i suradnici Fonda Socijalni Be znaju koja mjesta dolaze u pitanje i ponudit e Vam upravo njih.

  Moram li sama/sam snositi trokove za njegu i skrb?

  Koliko ete platiti za odreenu uslugu njege i skrbi i koliki e biti udio u trokovima koji e preuzeti Fonds Soziales Wien, ovisi o razliitim imbenicima, primjerice, za mobilno podruje:

  Koliko naknade za njegu primate? Koje usluge ukupno koristite i u kojoj koliini? Kolika su Vaa primanja? Koliko stanarine plaate. Koga ste duni uzdravati i tko je duan uzdravati Vas? (primjerice, brani parovi, registrirane partnerice i partneri, djeca)

  U popisu usluga ove broure (od stanice 14) kod svake ponude njege i skrbi postoji rubrika trokovi, u kojoj ete pronai naelne informacije o trokovima, primjerice, trebate li plaati doprinos trokovima i kolika je njegova maksimalna visina.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 9 12.05.14 18:06

 • 10

  U pokrivanje trokova njege u domovima za stanovanje i njegu uraunati su sljedei imbe-nici:

  Uraunavaju se maksimalno 80 posto Vaeg neto-prihoda, dio naknade za njegu, kao i iskoristiv imetak iznad 4.000 eura. Suprunici i registrirani partneri meusobno su se duni uzdravati s do 30 posto svojeg prihoda, to, meutim, ne vrijedi za djecu i unuad. Kod obraunavanja doprinosa trokovima ulogu igra i pitanje odlazite li u dom za stano-vanje i njegu na neodreeno ili odreeno vrijeme.

  Ako ne elite dati podatke o prihodu i/ili imetku, Vi ili Vai blinji moete predati izjavu o preuzimanju trokova. Time trokove za usluge njege i skrbi u potpunosti preuzimate sami.

  Da bismo obraunali Va doprinos trokovima, moramo, dakle, uzeti u obzir velik broj imbe-nika. Vaa savjetnica / va savjetnik ima u tome iskustva i rado e Vam objasniti kako se ost-varuje Va doprinos trokovima, odnosno kako moete dati izjavu o preuzimanju trokova.

  ia

  n eh

  m

  Gosti FSW-ovog dnevnog centra Dittmanngasse u jednoj od mnogobrojnih ponuenih kreativnih sku-pina. Rad u skupini je zabavan, a ima i terapeutsku vrijednost.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 10 12.05.14 18:06

 • 11

  Privatna osgiranja u najrazliitijim varijantama smislena su mogunost da se financijski osi-gurate za sluaj kasnije potrebe za njegom i skrbi. Informacije o tome dobit ete kod svih osiguravateljskih drutava.

  Kako da podnesem zahtjev za potporu?

  Va sugovornik za pitanja potpore pri uslugama njege i skrbi je Fonds Soziales Wien. Case menaderice i case menaderi FSW-a znaju koje usluge postoje i koje od njih dolaze u obzir da se Vama prui najbolja potpora. Pomoi e Vam pri ispunjavanju zahtjeva i brinuti da for-mulari budu proslijeeni na odgovarajua mjesta.

  Potpora za njegovatelje blinjih

  Za blinje koji pruaju njegu Grad Be, odnosno Socijalna sluba, nude financijska raste-reenja kao to je, primjerice, potpora za njegovatelje. Ta potpora financira maksimalno etiri tjedna godinje privatnog ili profesionalnog zamjenskog njegovatelja, ako ste Vi, kao njegova-teljica ili njegovatelj blinje osobe sprijeeni boleu, godinjim odmorom ili drugim vanim razlozima.

  Mnoge korisne informacije za njegovatelje blinjih nudi internetska platforma www.pflegedaheim.at Saveznog ministarstva za rad, socijalnu skrb i zatitu potroaa.

  to je dodatak za njegu, to su stupnjevi dodatka za njegu?

  Dodatak za njegu je novano davanje drave za potrebite graanke i graane, kojim oni mogu djelomice pokriti trokove za usluge njege. Dodatak za njegu omoguava da ljudi svoju njegu i skrb po mogunosti mogu organizirati sami. Stupnjevi dodatka za njegu odreuju koliko e netko - ovismo o stupnju potrebe za njegom - dobiti novca. Naelno pravo na dodatak za njegu imaju svi oni kojima je mjeseno potrebno vie od 60 sati skrbi i pomoi.

  Aktualnu visinu stupnjeva dodatka za njegu moete pronai na internetu, pod www.help.gv.at

  Od 1. sijenja 2012. dodatak za njegu u Austriji isplauje se iskljuivo na saveznoj razini. Stupnjevanje obavlja nositelj socijalnog osiguranja, dakle, ustanova mirovinskog osiguranja. Sve odredbe vezane uz dodatak za njegu propisane su aktualnom verzijom Saveznog zakona o dodatku za njegu (BPGG).

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 11 12.05.14 18:06

 • 12

  Stupnjevi dodatka za njegu Mogunosti kontaktiranja FSW-a

  Stupanj njege Mjesena potreba za njegom u satima Iznos/mjeseno

  1 Vie od 60 sati 154,20 eura

  2 Vie od 85 sati 284,30 eura

  3 Vie od 120 sati 442,90 eura

  4 Vie od 160 sati 664,30 eura

  5Vie od 180 sati, kad je potrebna izvanredna njega 902,30 eura

  6

  Vie od 180 sati, kad se potrebne mjere skrbi vremenski ne mogu

  koordinirati i valja ih primjenjivati redovito tije-kom dana i noi, odnosno

  kad je tijekom dana i noi potrebna trajna pri-sutnost osobe za pruanje njege, jer postoji mogunost ugroavanja sebe ili drugih

  1.260,00 eura

  7

  Vie od 180 sati, kad nije mogue ciljano, funkcionalno provedeno

  pokretanje svih etiriju ekstremiteta, odnosno postoji stanje koje se moe procijeniti jednakim

  1.655,80 eura

  Stanje: Veljaa 2013/izvor: www.help.gv.at

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 12 12.05.14 18:06

 • 13

  Stupnjevi dodatka za njegu Mogunosti kontaktiranja FSW-a

  FSW-ov telefon za klijente

  Birajte broj FSW-ovog telefona za informacije i savjetovanje o uslugama njege i skrbi u Beu - i nedjeljama i praznicima od 8:00 do 20:00 sati.

  Simmeringer Hauptstrae 100, stube B/2. gku opskrbnom centru Simmering, 1100 BeE-mail: [email protected]

  Rudolf-Kppl-Gasse 2Prilaz Donaufelderstrae 1851220 BeE-mail: [email protected]

  Gudrunstrae 145-1491100 Be E-mail: [email protected]

  Heiligenstdter Strae 31/stube 3/top 1.011190 Be E-mail: [email protected]

  Savjetodavni centar za njegu i skrb Savjetodavni centar na njegu i skrb postoji u Beu na vie lokacija:

  Graumanngasse 7/stube A/3. gk1150 BeE-mail: [email protected]

  Teite domovi za stanovanje i njeguGuglgasse 7-91030 BeE-mail: [email protected]

  Daljnje informacije kao i sve adrese i informacije o dostupnosti sredstvima javnog prijevoza pronai ete takoer na internetu, pod www.fsw.at.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 13 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  14

  Pomo u domu

  to znai pomo u domu?

  Pomo u domu je potpora i skrb pri voenju domainstva i savladavanju zadaa svakodnevnog ivota. U to, primje-rice, spadaju pomo pri tjelesnoj njezi, grijanje obroka ili obavljanje malih kupovina.

  Pomonice i pomonici u domu svakodnevno u dogo-voreno vrijeme (i vikendom) dolaze u domove klijenata i klijentica, ali i u stanarske zajednice za starije osobe.

  Nakon otutanja iz bolnice ili slinih situacija, pomo u domu suradnice i suradnici FSW-a privremeno pruaju kao takozvanu prijelaznu pomo u domu . Osobe svih dobnih skupina, koje vie ne mogu u potpunosti brinuti za sebe, imaju mogunost koritenja poticaja za pomo u domu.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  TrokoviMaksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 19 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  Individualna skrbis

  tock

  phot

  o/de

  anm

  1974

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 14 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  15

  Pomo u domu

  to znai individualna skrb? (INDIBET)

  INDIBET stoji za inidivdualnu skrb i obuhvaa potporu za osobe sa psihikim oboljenjima ili oboljenjima demen-cije na podruju voenja domainstva, tjelesne njege, socijalnih kontakata...

  Usluge obavljaju specijalno kolovani pomonici i pomonice u domu.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  Individualna skrbis

  tock

  phot

  o/ D

  ean

  Mitc

  hell

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  TrokoviMaksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 15 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  16

  Jelo na kotaima

  to obuhvaa jelo na kotaima?

  Beankama i Beanima moe se na kunu adresu dosta-vljati trodijelni meni (juha, glavno jelo, desert). Dostava se obavlja ili jedanput tjedno u peto- ili sedmodnevnom paketu ili svakodnevno, odnosno po izboru u pojedine dane.

  Meni se dostavlja hladan u posudama od stiropora, poje-dinanom porcioniran i pogodan za grijanje u mikrovalnoj penici ili vreloj vodi. Ponuda jela obuhvaa normalnu i integralnu hranu, te hranu za dijabetiare ili vegetari-

  janske menije. Prema potrebi potie se dostava dnevnog menija. Hranu klijentice i klijenti plaaju sami.

  PretpostavkeKad suradnice i suradnici Savjetodavnog centra FSW-a utvrde potrebu, mogu je poticaj (za dnevnu dostavu).

  TrokoviCijene menija utvruju ponuai. Maksimalni trokovi za poticanu svakodnevnu dostavu iznosi 1,52 eura po dostavi. Primatelji minimalnih dohodaka mogu uz to dobiti potporu za trokove dnevnog menija.

  Sluba za pratnju i posjeteis

  tock

  phot

  o/de

  anm

  1974

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 16 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  17

  Jelo na kotaima

  to je sluba za pratnju i posjete?

  kolovane njegovateljice i njegovatelji posjeuju tijekom radnog tjedna (ne subotom, nedjeljom ili praznikom) Beanke i Beane svake dobne skupine, kojima na osnovi njihova tjelesnog ili psihikog ogranienja pada teko da sami naputaju stan.

  Klijentice i klijente prati se na odlasku lijenicima, frize-rima, u apoteku ili banku, te pri kupovini. Njegovateljice i njegovatelji rado e Vas pratiti i pri odlascima na groblja.

  Vaan dio slube za posjete je poticanje socijalnih kontakata: Omoguuju se, primjerice, sus-reti s prijateljicama i prijateljima, odnosno poznanicama i poznanicima, u pratnji slube za posjete. Usluge Slube za pratnju i posjete nude se i stanarskim zajednicama starijih osoba.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  TrokoviMaksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 15,20 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga.

  Sluba za pratnju i posjete

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  isto

  ckph

  oto/

  Fre

  dFro

  ese

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 17 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  18

  Pranje rublja - dostava

  to obuhvaaju pranje i dostava rublja?

  Prljavo rublje skuplja se kod klijentica i klijenata, pere, glaa i ponovno dostavlja. Mogui su i manji popravci na rublju.

  Usluga se obavlja ovisno o potrebi, tjedno, dvotjedno ili svaka etiri tjedna.

  Potie se samo skupljanje i dostava, ne i pranje, glaanje i popravci.

  Mobilna ergoterapija

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  TrokoviTrokove ienja utvruje davatelj usluge. Maksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 12,35 eura po dostavi, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga.

  isto

  ckph

  oto/

  Anik

  a Sa

  lser

  a

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 18 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  19

  Pranje rublja - dostava Mobilna ergoterapija

  to je mobilna ergoterapija?

  Diplomirani ergoterapeuti i ergoterapeutkinje posjeuju klijentice i klijente u njihovim stanovima i tamo provode savjetovanje o pomonim sredstvima (adaptacija stambe-nog prostora), kao i terapeutske mjere.

  Socijalna usluga namijenjena je ljudima kojima lijenik uslijed akutne bolesti ili nezgode propisuje specijalnu terapiju.

  Mobilnim terapeutskim mjerama, odnosno treningom kognitivnih sposobnosti, treba ouvati ili ponovno postii najviu moguu mjeru samostalnosti i kakvoe ivota.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Za terapiju i savjetovanje potrebna je lijenika uputnica.

  TrokoviKlijentice i klijenti ne snose trokove za to savjetovanje. Trokove samih terapija preuzet e nosi-telji socijalnog osiguranja po predoenju uputnice.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 19 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  20

  Mobilna kuna bolesnika njega

  to obuhvaa mobilna bolesnika njega?

  Kuna bolesnika njega je vremenski neograniena njega i skrb to ih prua diplomirano zdravstveno i njegovatel-jsko osoblje, kao i pomonice i pomonici njegovatelja, kod klijentice ili klijenta kod kue.

  Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu aktivirajue i reaktivirajue njege, te odranje i poticanje samostalnosti.

  Kuna bolesnika njega obuhvaa, primjerice, zbirnja-vanje rana, mobilizaciju, tjelesnu njegu, injekcije, davanje medikamenata i posebnu prehranu.

  I preventivne mjere njege, kao i savjetovanje i upute za klijentice i klijente i njihove blinje spadaju u kunu bolesniku njegu. Opseg poticanih usluga, koje se pruaju svakodnevno - i vikendima - ravna se prema osobnoj potrebi za njegom.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  TrokoviMaksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 24,95 eura po satu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  isto

  ckph

  oto/

  Fred

  Froe

  se

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 20 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  21

  Mobilna kuna bolesnika njega Mobilna kuna bolesnika njegaProfesionalno njegovani u vlastitom domu!

  Die Leistungen entsprechen den Qualitts-kriterien von Quality Austria und sind mit dem Gtezeichen Hauskrankenpflege ausgezeichnet.

  Anerkannte Einrichtung nach den Frderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, gefrdert aus Mitteln der Stadt Wien

  01/40 00 66 540 www.mobile-hauskrankenpflege.at

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 21 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  22

  Medicinska kuna bolesnika njega

  to je medicinska kuna bolesnika njega?

  Medicinska kuna bolesnika njega je vremenski ogra-niena njega koju prua diplomirano zdravstveno i bol-niko osoblje kod kue, ne bi li se skratio ili izbjegao boravak u bolnici.

  Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu aktivirajue i reaktivirajue njege, te odranje i poticanje samostalnosti.

  Tretman iziskuje lijeniku uputnicu. Medicinska kuna bolesnika njega moe se koristiti 28 dana, te produljiti sukladno lijenikoj uputnici i odobrenju glavnog lijenika.

  Ako potreba za njegom i skrbi ne odgovara pretpostavkama za medicinsku kunu bolesniku njegu, moe se prijei na mobilnu bolesniku njegu (stranica 20).

  PretpostavkeIziskuje se uputnica bolnikog ili privatnog lijenika/lijenice. Njega zamjenjuje ili skrauje inae potreban boravak u bolnici.

  TrokoviTrokove snosi nositelj socijalnog osiguranja.

  Savjetovanje o kontinentnosti

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  isto

  ckph

  oto/

  Sara

  hlW

  ard

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 22 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  23

  Medicinska kuna bolesnika njega Savjetovanje o kontinentnosti

  to je savjetovanje o kontinentnosti?

  Usluga obuhvaa diskretno savjetovanje i informacije na temu inkontinencije i moe se po elji koristiti i anonimno.

  Veina oblika inkontinencije mogu se uz pravodobnu dija-gnozu poboljati ili ak izlijeiti.

  Po elji klijentice/klijenta, usluga se moe koristiti i kod kue.

  Pretpostavkenema ih

  TrokoviKlijentice i klijenti ne snose nikakve trokove.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 23 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  24

  Dnevni centri za starije osobe

  to nude dnevni centri za starije osobe?

  U bekim dnevnim centrima za starije osobe posjetiteljice i posjetitelji mogu radnim danom od 8:00 do 17:00 sud-jelovati u radu razliitih radionice, glazbenih ili razgovor-nih grupa i sl., trenirati kognitivne sposobnosti, sklapati socijalne kontakte i koristiti potrebama primjerene usluge njege.

  Frekventnost posjeivanja dogovara se individualno, ime se rastereuju blinje osobe kao njegovatelji. Usluge dne-

  vnih centara obuhvaaju tri obroka dnevno, kao i izlete, proslave i priredbe. Posebne usluge pruaju se Beankama i Beanima oboljelim od multiple skleroze ili Alzheimerove bolesti, ili rekonvalescentima nakon modanog udara.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  TrokoviMaksimalni troak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura po danu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i koliini koritenih usluga. Dodatno se obraunava troak za obroke i prema potrebi za prijevoz u dnevni centar, te povratak kui.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 24 12.05.14 18:06

 • Dnevni centri za starije osobe

  Dobrodoli u dnevne centreza starije osobeDnevni centar Ingrid Leodolter7., Apollogasse 19Tel.: 01/521 03 19 33

  Dnevni centar Favoriten u Socijalno-me-dicinskom centru jug10., Kundratstrae 3Tel.: 01/601 91 86 00

  Dnevni centar Oriongasse teite demencija11., Oriongasse 9Tel.: 01/40 00 66 825

  Dnevni centar Simmering11., Dittmanngasse 5cTel.: 01/40 00 66 825

  Dnevni centar Sechshauser Strae15., Sechshauser Strae 33Tel.: 01/40 00 15 845

  Dnevni centar Winarskystrae20., Winarskystrae 13Tel.: 01/40 00 66 835

  Dnevni centar Floridsdorf21., Bentheimstrae 7Tel.: 01/275 22 59 08

  Dnevni centar Donaufeld22., Rudolf-Kppl-Gasse 2Tel.: 01/40 00 22 845

  Dnevni centar Stadlau22., Miriam-Makeba-Gasse 9 Tel.: 01/40 00 66 812 Dnevni centar Liesing23., Haeckelstrae 1aTel.: 01/40 00 66 984

  Dnevni centar Baumgarten*14., Seckendorfstrae 1Tel.: 01/40 00 60 730

  *otvorenje u lipnju 2014.Informacije na: www.tageszentren.at

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 25 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  26

  Stanovanje uz skrb i njegu

  Koje su usluge stanovanja uz skrb i njegu?

  U razliitim ustanovama, to ih potie Fonds Soziales Wien, Beanke i Beani pronalaze dom, nakon to im samostalni ivot u vlastitom stanu vie nije mogu.

  Usluga obuhvaa stanovanje s ienjem prostorija i pranjem rublja, prehranom, te u ustanovi organiziranom skrbi i njegom. Dodatno postoje socijalne i kulturne ponude. Nude se jednokrevetne i dvokrevetne sobe, odnosno apartmani bez barijera, primjereni starijim oso-

  bama ili osobama s posebnim potrebama, kojima je potrebna njega.

  Usluga je namijenjena prije svega starijim osobama s potrebom za skrbi i oekivanim poveanjem potrebe za njegom, kad mobilna skrb kod kue vie nije dovoljna. Po elji klijen-tice/klijenta boravak moe biti ogranien (do maksimalno 92 dana) ili neogranien.

  Specijalne usluge stanovanja uz skrb i njegu

  Povrh openitih usluga stanovanja uz skrb i njegu u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe.

  One, primjerice, obuhvaaju: Skrb za osobe s oboljenjima demencije Stanovanje za starije osobe s posebnim potrebama Skrb unutar miljea, primjerice, Maimonidov centar za starije osobe idovske vjere (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga Stanovanje za slijepe osobe i osobe s oteenjima vida

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 26 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  27

  Stanovanje uz skrb i njegu

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Ta potreba moe biti dana odreenim stupnjem dodatka za njegu ili, pak, socijalnim imbenicima (primje-rice, opasnost osamljivanja).

  Informacije, posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Trokovi pri ogranienom boravkuVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini Vaeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vaeg imetka. Ako plaate stanarinu za svoj stan, ona e biti dijelom uraunata.

  Za uraunavanje izdataka za uzdravanje vrijedi ista regulacija kao i kod neogranienog bora-vka.

  Trokovi pri neogranienom boravkuVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini Vaeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vaeg imetka. Va troak bit e na odgovarajui nain umanjen, ako imate blinje koje uzdravate.

  Suprunici i registrirani partneri meusobno su se duni uzdravati. Ako osoba koju ste duni uzdravati jo ivi kod kue i plaa stanarinu, visina Vaih trokova smanjit e se za odreeni dio stanarine.

  Imetak, odnosno dohodak djece u Beu se ne uzima uz obzir.

  Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz trokove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici tono e Vam objasniti kako nastaje Va individualni troak i rado e odgovoriti na sva Vaa pitanja.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 27 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  28

  Stacionarna njega i skrb

  to je openiti opseg usluga kod stacionarne njege i skrbi?

  U domovima za stanovanje i njegu priznatih parnterskih organizacija FSW-a Beanke i Beani pronalaze dom ako im samostalan ivot u vlastitiom stanu vie nije mogu ni uz mobilnu skrb.

  Njega i skrb na bazi preiznatog modela njege, ienja prostorija i pranja rublja, te prehrane, predsta-vljaju standard, uz koji dodatno postoje i soci-

  jalne i kulturne ponude. Ustanove Bekog saveza bolnica i Kua milosra nude cje-lodnevnu lijeniku skrb. U svim ostalim priznatim ustanovama vrijedi princip kunog lijenika. Stanovnice/stanovnici mogu slobodno odabrati kunog lijenika/lijenicu. Po elji klijentice/klijenta boravak moe biti ogranien (do maksimalno 92 dana) ili neogranien.

  Posebne usluge stacionarne njege i skrbi

  Povrh openitih usluga stacionarne njege i skrbi u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe.

  One, primjerice, obuhvaaju: Njegu i skrb za osobe oboljele od demencije Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oteenjima vida Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oteenjima vida oboljele od demencije Dugotrajnu respiraciju Skrb unutar miljea, primjerice, u sanatoriju Maimonidovog centra za starije osobe idovske vjere ili i za starije osobe koje nisu idovske vjere, ali bi eljele ivjeti u tom okruenju Neurologiju Njegu i skrb za nestabilne klijentice/klijente Remobilizaciju nakon boravka u bolnici (maksimalno 92 dana) (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga Njegu i skrb za pacijente u budnoj komi Skrb tijekom odmora za osobe potrebite njege i skrbi Stacionarnu njegu i skrb gerontopsihijatriju

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 28 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  29

  Stacionarna njega i skrb

  PretpostavkeKlijentice/klijenti moraju primati dodatak za njegu 3. ili vieg stupnja, odnosno imati odreenu potrebu za njegom. Potrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  Trokovi pri neogranienom boravkuVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini Vaeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vaeg imetka. Va troak bit e na odgovarajui nain umanjen, ako imate blinje koje uzdravate.

  Suprunici i registrirani partneri meusobno su se duni uzdravati. Ako osoba koju ste duni uzdravati jo ivi kod kue i plaa stanarinu, visina Vaih trokova smanjit e se za odreeni dio stanarine.

  Imetak, odnosno dohodak djece u Beu se ne uzima uz obzir.

  Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz trokove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici tono e Vam objasniti kako nastaje Va individualni troak i rado e odgovoriti na sva Vaa pitanja.

  Trokovi pri ogranienom boravkuVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini Vaeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vaeg imetka. Ako plaate stanarinu za svoj stan, ona e biti dijelom uraunata.

  Za uraunavanje izdataka za uzdravanje vrijedi ista regulacija kao i kod neogranienog bora-vka.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 29 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  30

  Skrb tijekom odmoraRemobilizacija

  to obuhvaa remobilizacija?

  Remobilizacija znai vremenski ogranieno primanje u ustanovu za stanovanje i njegu nakon boravka u bolnici.

  Osobe koje se nakon nezgode ili bolesti kod kue ne bi mogle snai, ali im vjerojatno nije potrebno trajno pri-manje, mogu maksimalno 92 dana uivati skrb u remo-bilizaciji.

  Terapeutska ponuda treba osigurati da klijentice/klijenti ponovno mogu ivjeti kod kue. Ona izmeu ostalog obuhvaa aktivirajuu njegu, naputke za samopomo, trening u aktivnostima svakodnevnog ivota, zdravstvenu gimnastiku, ergo-terapiju i tako dalje.

  PretpostavkePotrebu utvruju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

  isto

  ckph

  oto/

  kupi

  coo

  Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

  Case menaderice i case menaderi savjetovat e Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

  TrokoviVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini Vaeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vaeg imetka. Va troak bit e na odgovarajui nain umanjen, ako imate blinje koje uzdravate. Ako plaate stanarinu za svoj stan, ona e biti dijelom uraunata. Suprunici i registrirani partneri meusobno su se duni uzdravati. Ako osoba koju ste duni uzdravati jo ivi kod kue i plaa stanarinu, visina Vaih trokova smanjit e se za odreeni dio stanarine. Imetak, odnosno doho-dak djece u Beu se ne uzima uz obzir.

  Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz trokove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici tono e Vam objas-niti kako nastaje Va individualni troak i rado e odgovoriti na sva Vaa pitanja.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 30 12.05.14 18:06

 • Popi

  s us

  luga

  31

  Skrb tijekom odmora

  to je skrb tijekom odmora?

  Skrb tijekom odmora za osobe kojima je potrebna njega slui u prvom redu rastereenju njihovih blinjih kao nje-govatelja. Posrijedi je vremenski ogranieno primanje u gerijatrijski centar Bekog saveza bolnica (KAV) u trajanju od do pet tjedana godinje.

  Ako postoji zanimanje za srkb tijekom odmora, preporul-jivo je da se posebice u sezoni godinjih odmora pravo-dobno prijavite.

  PretpostavkePotreba za njegom i skrbi, rastereenje blinjih kao njegovatelja.

  TrokoviVisina trokova koje morate podmiriti ovisi o visini vaeg neto-dohotka i dodatka za njegu, ali ne i o visini vlastitog imetka. Va troak bit e na odgovarajui nain umanjen, ako imate blinje koje uzdravate.

  Stanarina za Va stan ne uzima se u obzir.

  isto

  ckph

  oto/

  Silv

  ia J

  anse

  n

  Prijava/posredovanjePrijava se obavlja izravno u ustanovi.

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 31 12.05.14 18:06

 • 32

  BiljekeInformacije na internetu

  www.fsw.atNa glavnim internet-stranicama Fonds Soziales Wien nalaze se kompletan pregled ponude FSW-a, informa-cije o potporama i naruivanju broura, te informacije i linkovi prema priznatim partnerskim organizacijama.

  www.pflege.fsw.atStranice za njegu Fonds Soziales Wien na internetu nude sve relavantne informacije i novosti vezane uz temu njege i skrbi.

  www.tageszentren.atU FSW-ovim dnevnim centrima za starije osobe starije Beanke i Beani mogu provoditi aktivne dane uz najbolju skrb. Sve informacije na tu temu nudi ova internetska stranica.

  www.mobile-hauskrankenpflege.atOvdje ete pronai sve informacije i novosti vezane za usluge mobilne kune bolesnike njege FSW - Beka sluba za njegu i skrb d.o.o.-a

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 32 12.05.14 18:07

 • 33

  BiljekeInformacije na internetu

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 33 12.05.14 18:07

 • 34

  Biljeke

  Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 34 12.05.14 18:07

 • 2

  ImpressumHerausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf kologischem Druckpapier aus der Mustermappe koKauf Wien. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1267. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

  Predgovor 3Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beu 4Stupnjevi dodatka za njegu 12Mogunosti kontaktiranja FSW-a 13

  Pomo u domu 14Individualna skrb 15Jelo na kotaima 16Sluba za pratnju i posjete 17Pranje rublja-dostava 18Mobilna ergoterapija 19Mobilna kuna bolesnika njega 20Medicinska kuna bolesnika njega 22Savjetovanje o kontinentnosti 23

  Dnevni centar za starije osobe 24

  Djelomino stacionarne usluge 24

  Stacionarne usluge 26

  Sadraj

  Mobilne usluge 14

  Stanovanje sa skrbi i njegom 26Stacionarna njega i skrb 28Remobilizacija 30Skrb tijekom odmora 31

  Informacije na internetu 32

  35

  Biljeke

  Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 2 27.05.14 10:27

 • Njega i skrb u BeuPregled ponude

  www.fsw.at

  Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

  Wir sind da, um fr Sie da zu sein.

  Kostenlose Information

  Pflege &Betreuung

  Leben mitBehinderung

  Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 1 27.05.14 10:27