Programm Ruhr.CSD 2013

 • Upload
  ruhrcsd

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  1/36

  T\CE\HGG@KAR

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  2/36

  8< |45 |

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  3/36

  Eruwcrt

  Nur wkniek Qkrhnsthftunekn vkrlinbkn Zph, Fklknsarku-bk unb pcfitisj`k Lctsj`hat sc ekmcnnt wik bkr J`ristcp`krZtrkkt Bhy. Ij` arkuk gij` bks`hfl, bhss ij` in bikskgOh`r shekn mhnn? @krzfij` wiffmcggkn zur zk`ntkn Huh-ek bks \[@\.JZB.KZZKN!

  Qikfahft ist ar unskrk Ekskffsj`hat kin Ekwinn efkij`,cl ks ug skxukffk Crikntikrune, @krmunat cbkr \kfieicns-zuek`riemkit ek`t. Bik Fhnbksrkeikrune `ht Hnahne Ghibik J`hrth bkr Qikfahft untkrzkij`nkt unb bhgit kin wki-

  tkrks, bkutfij`ks _kij`kn ar kink bismriginikrunesarkikEkskffsj`hat eksktzt. @ikrar trktkn wir skit fhnekg huj`in Ksskn kin unb arbkrn mcnskquknt Efkij`stkffune unbRkif`hlk. Ksskn ist kink wkftcaaknk Zthbt, in bkr sij` nik-ghnb wkekn skinkr skxukffkn Crikntikrune unb Ibkntittvkrstkjmkn guss.

  Bks`hfl untkrsttztk ij` hfs Zj`irg`krr unb Clkrlrekr-gkistkr bikskr Zthbt bkn \[@\.JZB

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  4/36

  Uiffmcggkn lkig

  \[@\ JZB KZZKN

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  5/36

  Mcggt zurMugpkfphrhbk!

  Bik sj`wuf-fkslisj`kn\u`r-Mugpkfs unb i`rkArkunbSInnkn sinb wikbkruntkrwkes! Xukr burj` bikKssknkr Innknsthbt unbbik Auenekrzcnk wcffkn

  bik Rkifnk`gkr zik`kn, ugbik Lctsj`hat vcn Efkij`-lkrkj`tieune unb Hmzkp-

  thnz vcn Zj`wufkn unb Fkslkn zu untkrstrkij`kn. Bkr ekshgtk zwki-teiek \u`r JZB stk`t untkr bkg Gcttc Efkij`k \kj`tk nur git uns.Ekacrbkrt wirb bik Efkij`stkffune vcn Zj`wufkn unb Fkslkn ig Lunb unbhuj` in Ksskn, wc A.K.F.Z., bhs Acrug Kssknkr Fkslkn unb Zj`wufk, kinkMccrbinikrunestkffk ar bik Zthbt acrbkrt. Gk`r Inacs Zkitk 9.

  Tcfitthfm unb Zj`wkiekginutk

  Bhs zk`nstnbiek Trcerhgg bks \[@\.JZB.KZZKN whrtkt hlkr huj`git kinkr Zj`wkiekginutk bkr Hibs-@ifak Ksskn hua. Fuatlhffcns, bik hnhffk Lksuj`kr vkrtkift wkrbkn, scffkn zkitefkij` kgpcr stkiekn unb hnbik hn bkn Acfekn vcn @IQ unb Hibs Qkrstcrlknkn krinnkrn. Tcfitimkrhffkr bkgcmrhtisj`kn Thrtkikn, bhruntkr Gitefikbkr bks Lunbkstheks,wkrbkn in Rhfms hua bkr L`nk i`rk Gkinune unb i`rk _ikfk in Lkzue huasj`wuf-fkslisj`k Tcfitim in Bkutsj`fhnb ukrn, unb biks murz vcr bkrLunbkstheswh`f.

  Zj`wuf-fkslisj`ks Mincakstivhf

  Kin wkitkrkr mufturkffkr Rkif bks \[@\ JZB KZZKN ist huj` bhs lkefki-tknbk Mincakstivhf in bkn Fij`tlure-Mincs. Git bhlki ist untkr hnbkrkgbkr prkisekmrntk Aifg Mss gij`. Gk`r hua Zkitk 8;.

  [nb ncj` gk`r ig \h`gknprcerhgg

  _ug \h`gknprcerhgg bkr Mufturwcj`k ek`rt bkr Kgpahne bkrErnkn ig Kssknkr Thrtkilrc hg Arkithe. Bhnhj` fbt bik Ghrmtmirj`kzug mugknisj`kn Ecttksbiknst, lkvcr ks hl 80 [`r hua bkr Mknnk-bypfhtzl`nk wikbkr Mhrhcmk Rcthf kisst. _ubkg wirb ks wikbkr kinMincspkjihf ig Fij`tlure-Mcgpfkx eklkn. AFIT, bkr Qkrkin Arhuknfiklk

  ig Tctt, liktkt Actc-Hmticnswnbk ar kin fustieks Actcs`cctine zugR`kgh Cutine unb Hmzkpthnz hnbkrsa`fknbkr Gknsj`kn. Bkr ZQFZliktkt sj`wuf-fkslisj`kn Oueknbfij`kn kinkn gclifkn Oueknbtrkaa unbkink Rhnzl`nk fbt zug hpzhppkfn hn bkr Ghrmtmirj`k. Hffk KssknkrZzknkfcjhticns liktkn vkrsj`ikbknk Kvknts huj` git Huknehstrcncgiknhj` unb runb ug bkn \[@\.JZB.KZZKN hn.

  Cazikffk Thrty zug \u`r JZB Ksskn

  Bik Hlsj`fussphrty nbkt wkniek Ginutkn kntakrnt ig Ztubic hn bkrZj`tzknlh`n sthtt. Bik lkmhnntk \u`rTcp-Thrty fket kink Zcnbkr-

  sj`ij`t kin unb fbt zu akikrkn unb hlthnzkn. Lki bikskg Kvknt eiltks trctz `cj`mhrtiekr BO-Lksktzune mkink Kllk ig Ekfblkutkf, bknnEktrnmk- unb Kintrittsprkisk sinb prkiswkrt mhfmufikrt unb git bkg kincbkr hnbkrk luntkn Thrty-Lcnlcn unb kinkg Ukfjcgk-Z`ct brakn bikJZB-Thrty-Estk in bikskr Nhj`t ncj` rkj`nkn.

  Ukitkrk Inacs untkr www.ru`r-jsb.bk

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  6/36

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  7/36

  unb vikfk hnbkrkMnstfkr unbEstk.Inacs?www.ru`r-jsb.bkJ`hnkff-Bkvkrc-Z`cw

  Krblkkrlrhusk(\cj` n \cff Gusijhfs)

  Imknnh Lkny

  Ij` whr ncj` nikghfs in Nkw Ycrm(Gusijhf) Gr Bkha Lkhr Ekrghny

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  8/36

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  9/36

  M[GTKFTH\HBK

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  10/36

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  11/36

  Uir acrbkrn?Kink Mccrbinhticnsstkffk ar Ksskn!

  [ntkr bkg bikso`riekn \[@\-JZB-Gcttc Efkij`k \kj`tk nur gituns, bkr hg

 • 7/22/2019 Programm Ruhr.CSD 2013

  12/36

  JIRYGHT Z

  2

  9

  85

  8:

  8