of 32 /32
Predavač dr Kalina Paunović, mr sci, radiolog UZ pregled retroperitonealnog prostora

UZ pregled retroperitonealnog

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UZ pregled retroperitonealnog

drUZ pregled retroperitonealnog
• PANKREAS: 1. poloaj
3. gradju
- vv.( VCI, VP, v.lienalis)
• Pancreatitis chr. exacerbata sine/ cum complicationem
• Trauma
Predava dr Kalina Paunovi
• poslednji obrok 8- 12 h pre pregleda; deca barem 3 h pre UZ;
ako je neophodno zbog lošeg opšteg stanja uneti tenost –
samo voda je dozvoljena
• poslednji obrok pre pregleda da bude sasvim lak i lako
svarljiv ( bez masti,…)
indikacija kod pregleda pankreasa- eludani prozor)
• Poloaj pacijenta: leei na ledjima i/ili u bonom dekubitusu
retko sedei ili stojei
5,0 MHz deca ( mršavi odrasli)
PRIPREMA ZA UZ PREGLED RETROPERITONEUMA
Predava dr Kalina Paunovi
• GASOVI u crevima veoma ometaju pregled ak i pri dobroj
pripremi
eludac, sedei ili stojei ili da pije leei
• PANKREAS: 1. poloaj
zadnja ivica- v.lienalis
UZ PREGLED PANKREASA
veliina: glava- 2,8 cm ; trup- 2 cm; rep- 2,5 cm
3. gradja
gradja je homogena.
UZ PREGLED PANKREASA
gradja je homogena.
UZ PREGLED PANKREASA
Predava dr Kalina Paunovi
Anomalije oblika i poloaja
• UZ nalaz: 1. hipoehogena ili anehogena tu masa; 2. jasne
ivice; 3. efekat ciste- pojaan zadnji zid
Pankreas- patološki nalaz
Promene u veliini, obliku i gradji organa.
UZ nalaz: pankreas je uvean u celini ( redje u jednom delu), kompresija
eho svetla struktura- hipoehogen ( edem)
1. semisolidan (slian normalnom tkivu)
2. pseudocistian nalaz
pleuralni / peritonealni izliv
Promene u veliini, obliku i gradji organa.
UZ nalaz: pankreas je uvean u celini ( redje u jednom delu), kompresija
eho svetla struktura- hipoehogen ( edem)
1. semisolidan (slian normalnom tkivu)
2. pseudocistian nalaz
pleuralni / peritonealni izliv
Promene u veliini, obliku i gradji organa.
UZ nalaz: pankreas je uvean u celini ( redje u jednom delu), kompresija
eho svetla struktura- hipoehogen ( edem)
1. semisolidan (slian normalnom tkivu)
2. pseudocistian nalaz
pleuralni / peritonealni izliv
Pancreatitis chronica Promene u veliini, obliku i gradji organa.
UZ nalaz:- pankreas je uvean u celini , u jednom delu ili normalnih pro-
mera ili manji
- eho gradja je izrazito nehomogena sa manjim i veim nodusima
( fibrozno, masno tkivo, kalcifikacije)
stabla
Egzacerbacija hr. pankreatitisa: UZ nalaz- eho svetla promena ili kombina-
cija eho- svetle i hiperehogene strukture.
Predava dr Kalina Paunovi
• UZ nalaz: 1. hipoehogena ili anehogena tu masa; 2. jasne
ivice; 3. efekat ciste- pojaan zadnji zid
- razliitog su oblika i veliine, nekad septirana, sadraj ?
- ukoliko ne dodje do involucije za nekoliko nn, hirurgija
Adenomi i cistadenomi
UZ nalaz: dobro ograniene, inkapsulirane, eho svetle cistine
promene, sa sitnim kalcifikacijama
TU PANCREATIS
Adenomi i cistadenomi
UZ nalaz: dobro ograniene, inkapsulirane, eho svetle cistine
promene, sa sitnim kalcifikacijama
Dif.Dg.: ciste, zapaljenski procesi
UZ nalaz:
• uveanje dela pankreasa ( dimenzije su veoma
razliite – 4cm je nalaz Ca ali i normalnog p. u MM)
• ivice sitno nazubljene, grublje
ductus choledochus, v.f., intrahep. unih puteva
• kompresija velikih krvnih sudova u okolini
CA PANCREATIS
UZ nalaz: ↓
• uveanje dela pankreasa ( dimenzije su veoma
razliite – 4cm je nalaz Ca ali i normalnog p. u MM)
• ivice sitno nazubljene, grublje
UZ nalaz:
• uveanje dela pankreasa ( dimenzije su veoma
razliite – 4cm je nalaz Ca ali i normalnog p. u MM)
• ivice sitno nazubljene, grublje
UZ nalaz:
ductus choledochus, v.f., intrahep. unih puteva
• kompresija velikih krvnih sudova u okolini
CA PANCREATIS
RETROPERITONEALNI prostor
Veliina: 10-12 g, > u dece
Oblik: trouglast (d.), polumesec ( l.)
Gradja: kora i sr
Predava dr Kalina Paunovi
• Retroperitonealna limfonodopatija- hipoehogene krune
( LymphoSa) ili kod širenja malignih TU iz abdomena i karlice
RETROPERITONEALNI prostor
Aneurysma AA
- bol u srednjoj liniji
- slabija cirkulacija u nogama
UZ nalaz:
- sadraj lumena
- karakteristike zida
Aneurysma AA